Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” και ο IOCC στηρίζουν Ουκρανούς πρόσφυγες που βρήκαν καταφύγιο στην Ελλάδα

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ο Ανθρωπιστικός Οργανισμός International Orthodox Cristian Charities (IOCC) στέκονται έμπρακτα…