ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία προκηρύσσει: Mία (1) θέση Υπεύθυνου Προγραμμάτων (Project Manager)  ο οποίος θα στελεχώσει την…