«Δεν περιμένουμε να γίνουμε πλούσιοι απ’ αυτό, αλλά να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια»

Λέγομαι Μαρία Καραμφυλλίδου και είμαι πρόεδρος στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κάτω Ποροϊων στις Σέρρες. Στον συνεταιρισμό έχουμε 30 μέλη. Εδώ και 1,5 χρόνο ασχολούμαστε με τα αρωματικά φυτά, αξιοποιώντας παλιά καπνοχώραφα, που έμεναν ακαλλιέργητα. Βάλαμε ρίγανη και θυμάρι.

Φυτέψαμε τα τρία πρώτα στρέμματα και στην πορεία κάποιος από την ομάδα μας είδε το πρόγραμμα ενίσχυσης αγροτικών συνεταιρισμών της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” και αποφασίσαμε να συμμετέχουμε. Η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” μας έδωσε 10 χιλιάδες ευρώ με τα οποία πήραμε 40 χιλιάδες φυτά ρίγανης και καλλιεργήσαμε 17 στρέμματα. Έτσι μας έδωσε τη δυνατότητα να μπούμε πιο γρήγορα στην παραγωγική διαδικασία και να βγούμε δυναμικά στην αγορά.

Η γνωριμία μας με τα παιδιά στην “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015. Αρχές Ιουλίου είδαν τα χωράφια μας και παραλάβαμε τον κύριο όγκο των φυτών από τον Οκτώβριο μέχρι και τον Νοέμβριο του 2015.

Η βοήθεια της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” ήταν ουσιαστική και είχε πολύ γρήγορο αντίκρισμα. Ο κάθε συνεταιρισμός είχε τη δυνατότητα να ζητήσει από την “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” ό,τι είχε περισσότερο ανάγκη και ο Οργανισμός ανταποκρίθηκε πολύ γρήγορα.

Με την συνδρομή της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ”, οι μικροί αγροτικοί συνεταιρισμοί κέρδισαν σημαντικό χρόνο. Εάν δεν είχαμε αυτή τη βοήθεια θα καθυστερούσαμε τουλάχιστον 4 χρόνια να βγούμε στην αγορά.

Η μόνη λύση για να επιβιώσει σήμερα ο κόσμος που το έχει πραγματικά ανάγκη είναι να του προσφέρεις ότιδήποτε μπορείς για να τον ενισχύσεις. Αυτό έκανε η “ΑΠΟΣΤΟΛΗ” με αυτό το πρόγραμμα. Δεν περιμένουμε να γίνουμε πλούσιοι απ’ αυτό, αλλά να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια και να βοηθήσουμε με τη σειρά μας όσο μπορούμε τους συνανθρώπους μας.

Ήταν πραγματικά ένα δώρο Θεού, ένα δώρο εξ ουρανού η συνδρομή της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” για εμάς.