Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" στο πλευρό των πλημμυροπαθών

Οι ομάδες, τόσο του Παιδοψυχιατρικού όσο και του Τμήματος Ενηλίκων της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Καρδίτσας της "ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ" δραστηριοποιούνται…