ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ΚΔΑΠ «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» ΛΑΜΙΑ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 13/02/23 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο ΚΔΑΠ…