ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου που επιτελεί, σε συνεργασία με το Δήμο Αγίου Ευστρατίου…