ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2021

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ 2021   Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής…

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Επιχειρήσεων και Συνεταιρισμών 2021

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών ΑΠΟΣΤΟΛΗ, σε συνεργασία και με χρηματοδότηση του Διεθνούς Ανθρωπιστικού…