Ο Κατηχητικός λόγος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου αποδίδεται γραπτώς στη δημοτική γλώσσα

«Ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ανέστη Χριστός, και ζωή πολιτεύεται. Ανέστη Χριστός και νεκρός ουδείς επί μνήματος....» Χριστός…