Το “Καρέλλειο” συμμετέχει στη Διεπιστημονική Ημερίδα Γήρανσης και Αναπηρίας

Η Ολοκληρωμένη Μονάδα Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων της “ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ” συμμετέχει στη Διεπιστημονική Ημερίδα “Γήρανσης και Αναπηρίας” που διοργανώνει το Ίδρυμα “Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου” με τη σύμπραξη και την επιστημονική επένδυση του Ιδρύματος Μαρία Κοκκόρη και του “Καρέλλειου”. 

Στην ημερίδα, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιανουαρίου 2023, από τις 10.00 έως τις 18.00, στο Αμφιθέατρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, θα συζητηθούν θέματα για την παθολογία της γήρανσης και την φυσική ευπάθεια, την διαχείριση των γηριατρικών περιστατικών με άνοια, τον ψυχισμό στην Τρίτη Ηλικία, την επίδραση των κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων στην εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, την κατάθλιψη. 

Μετά τις ομιλίες, θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό, ενώ στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.