ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Αποστολή _ Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στους Δήμους Καλλιθέας και Μοσχάτου – Ταύρου» MIS 430038 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, Άξονας Προτεραιότητας 4, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκηρύσσει σε επανάληψη τις εξής θέσεις πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, για άνεργους έως 30 ετών:

  • εννιά (9) θέσεις βοηθητικού προσωπικού – στελέχη τροφοδοσίας
  • τέσσερις (4) θέσεις φαρμακοποιών

 

Οι παραπάνω θέσεις θα καλύψουν τις ανάγκες δύο Κοινωνικών Παντοπωλείων και ενός Κοινωνικού Φαρμακείου που λειτουργούν στο Δήμο Καλλιθέας καθώς και ενός Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου που λειτουργούν στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου.

Στην επιλογή θα ακολουθηθεί η διαδικασία α. του έλεγχου και της προεπιλογής των αιτήσεων και β. των συνεντεύξεων βάσει της Διαδικασίας Επιλογής Προσωπικού της ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ η οποία αναρτάται στην www.mkoapostoli.gr

 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαδικασίας Επιλογής Προσωπικού

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 20 Οκτωβρίου 2013

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή αιτήσεων:  Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή fax:210 9246740

logo_KATW_2_web