ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “INTEGRATION OF REFUGEES IN THE GREEK SOCIETY – MAKING A NEW HOME, a sub–project of Give for Greece VII 60120» που χρηματοδοτείται από τον διεθνή οργανισμό IOCC (International Orthodox Christian Charities) προκηρύσσει μία (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας μερικής απασχόλησης. Ο τόπος εργασίας είναι στο κέντρο της Αθήνας.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

 

Αποστολή βιογραφικών έως 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr