Προστατευόμενο Διαμέρισμα

Η Αποστολή δημιούργησε και λειτουργεί ένα Προστατευόμενο Διαμέρισμα στη Κυψέλη, στο πλαίσιο της συνέχισης και ενίσχυσης της εθνικής πολιτικής για τη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, μέσω της ενταγμένης πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευμένα διαμερίσματα στις περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013.

To Προστατευόμενο Διαμέρισμα είναι μια δομή ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, στην οποία διαμένουν οι τέσσερεις πιο λειτουργικοί από τους ενοίκους του Οικοτροφείου 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών της Αποστολής, αποτελώντας τον τελικό κρίκο της θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των ασθενών.

Η πολυκλαδική θεραπευτική ομάδα, προερχόμενη από το Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών της Αποστολής, υποστηρίζει τους τέσσερεις ενοίκους με σκοπό την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητάς τους, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρως αυτόνομη διαβίωση.

Πιο συγκεκριμένα, εφαρμόζονται θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι ομάδες που διενεργούνται είναι οι εξής: «Λαϊκής Αγοράς», «Μαγειρικής», «Κοινότητα», «Αντιμετώπιση Εκτάκτων Περιστατικών», «Κατασκευή Χρηστικών Αντικειμένων» και «Πολιτιστικών Εξόδων».
Για την ένταξη των ενοίκων στην κοινότητα προωθούνται συνεργασίες με φορείς όπως η τοπική Λέσχη Φιλίας και η διασύνδεση με υπηρεσίες ψυχικής υγείας, μέσω της σύναψης Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με Κέντρα Ημέρας σε γειτονικές περιοχές.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2108619323

Email: P.Diamerisma@mkoapostoli.gr

Η συγκεκριμένη σελίδα έχει παραχθεί για τις ανάγκες του έργου «Λειτουργία Προστατευόμενου Διαμερίσματος 4 ενοίκων στο Δήμο Αθηναίων του Οικοτροφείου 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική» και αντιπροσωπεύει τις απόψεις των συντακτών του. Οι απόψεις αυτές δεν έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί με οποιοδήποτε τρόπο από την Ειδική Υπηρεσία του Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως θέσεις του Υπουργείου ή της Επιτροπής. Η Ειδική Υπηρεσία δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη παρούσα σελίδα, ούτε αποδέχεται την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών αυτών.