Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας | Τμήμα Κατ’ οίκον Νοσηλείας

Τίτλος Πράξης: «Ολοκληρωμένη Κοινοτική Θεραπεία και Κατ’ οίκον Νοσηλεία από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Λακωνίας της ΑΠΟΣΤΟΛΗ » με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045793.

Διάρκεια Πράξης: 42 Μήνες

Προϋπολογισμός: 283.162,16€

 

Το Τμήμα Κατ΄ Οίκον Νοσηλείας αποτελεί Τμήμα της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Λακωνίας και έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  σε ψυχικά ασθενείς, ενήλικες, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρίες κ.α., τα οποία ενώ διαβιούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον, χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη και φροντίδα καθώς είτε δεν εξυπηρετούνται πλήρως από το υφιστάμενο πλαίσιο υγείας και πρόνοιας είτε διαβιούν μοναχικά ή είναι εγκαταλελειμμένα, είτε δεν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Στόχοι

 • Στην πρόληψη, ή διάγνωση στις περιπτώσεις που δεν είχαν τύχει πρωθύστερης διάγνωσης και αντιμετώπισης.
 • Στην αντιμετώπιση-θεραπεία διαταραχών
 • Στην ενδυνάμωση και υποστήριξη των οικείων προσώπων των ωφελούμενων μέσω της συμβουλευτικής.
 • Στην αποστιγµατοποίηση των ωφελούµενων που βιώνουν διαταραχές καθώς και των οικογενειών τους
 • Στην εξάλειψη των διακρίσεων και της περιθωριοποίησης εξαιτίας της διαφορετικότητας
 • Στην πρόληψη και ενημέρωση της κοινότητας της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Υπηρεσίες

 • Ψυχιατρική (διάγνωση, ψυχοθεραπεία, φαρμακοθεραπεία)
 • Ψυχολογική (ατομική και ομαδική ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, συμβουλευτική γονέων, ενημέρωση)
 • Κοινωνική (προνοιακά, κοινοτική δράση, ενημέρωση & ευαισθητοποίηση)
 • Παιδαγωγική (διάγνωση και αξιολόγηση, εκπαιδευτική παρέμβαση, συστηματική παρακολούθηση και συμβουλευτική)

Θεραπευτική Παρέμβαση

 • Έγκαιρη εκτίµηση, διάγνωση και αντιµετώπιση συναισθηµατικών δυσκολιών και διαταραχών συµπεριφοράς
 • Συστηµατική θεραπεία και παρακολούθηση
 • Ψυχολογική υποστήριξη σε ατοµικό και οικογενειακό επίπεδο
 • Ενδυνάµωση κοινωνικών και συναισθηµατικών δεξιοτήτων
 • Κοινωνική ένταξη και ενσωµάτωση
 • Ενδυνάµωση οικογενειών
 • ∆ιευκόλυνση στη χρήση υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας

Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση της Κοινότητας

 • Πραγµατοποίηση δράσεων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης (οµιλίες, ηµερίδες, θεµατικά εργαστήρια) πάνω σε ζητήµατα ψυχικής υγείας και υγιούς διαβίωσης.
 • Αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος
 • Προστασία των δικαιωμάτων των ωφελουμένων

Συνεργασίες

Στο πλαίσιο της κοινοτικής αντίληψης για την προώθηση της ψυχικής υγείας των παιδιών και εφήβων, συνεργαζόμαστε με Τμήματα Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και Ψυχιατρικών Κλινικών Νοσοκομείων, Κέντρα Ψυχικής Υγιεινής, ενδιάμεσες δομές αποκατάστασης, όπως Ξενώνες και Οικοτροφεία, άλλα Κέντρα Ημέρας, , Ειδικά Κέντρα Κοινωνικής Επανένταξης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα Αστυνομικά Τμήματα της περιοχής, Δίκτυα Εθελοντών, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διεύθυνση: Των 118 26, 23100 Σπάρτη

Τηλέφωνο Επικοινωνίας – Fax: 27310 25480 Εσωτερικό 3

Email: katoikonlakonias@mkoapostoli.gr

Facebook page: Λακωνία Κατ’ οίκον