ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του «Προστατευόμενου Διαμερίσματος 4 Ενοίκων στο Δήμο Αθηναίων του Οικοτροφείου 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική», που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και χρηματοδοτείται πλέον από τον τακτικό προϋπολογισμό, προκηρύσσει μία (1) θέση Γενικών Καθηκόντων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση για Τήρηση Αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

 

Το Προστατευόμενο Διαμέρισμα λειτουργεί στην Κυψέλη Αττικής.

 

Αποστολή βιογραφικών έως 5 Νοεμβρίου 2018

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr με την ένδειξη Για τη θέση Γενικών Καθηκόντων στο Προστατευόμενο Διαμέρισμα