Ενημέρωση προς γονείς/κηδεμόνες που αιτούνται ένταξη στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.)