ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - 2 ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     16/07/2012  Η «Αποστολή» αστική μη κερδοσκοπική…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ/ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ     22/05/12   Η «Αποστολή» αστική μη κερδοσκοπική…

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ

H ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αναρτά προς δημόσια διαβούλευση το κείμενο της διακήρυξης διαγωνισμού για το υποέργο…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 002/2012

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την Ανάθεση υπηρεσιών…

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

H ΑΜΚΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό  διαγωνισμό για το έργο «Ψηφιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου…