ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

                                                                                                                                                                                        09/01/2015

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου Σταδιακής Εξόδου» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και με κωδικό ΟΠΣ 373824, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Τελικό Δικαιούχο της Πράξης της Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  είχε απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Επιλογή Προσωπικού στις 07/10/2013 με σκοπό την κάλυψη μιας θέσης Γενικών Καθηκόντων για την στελέχωση της δομής «Προστατευόμενο Διαμέρισμα 4 ενοίκων στον Δήμο Αθηναίων του Οικοτροφείου 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική» που λειτουργεί στην Κυψέλη Αττικής.

Για την κάλυψη της εν λόγω θέσης επιλέχθηκε, σαν επιλαχούσα στο πλαίσιο της προαναφερόμενης Πρόσκλησης, μετά από την σχετική διαδικασία επιλογής προσωπικού η κα Γεωργία Γιαννιά.

 

footer_web