ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ Σ.Υ.Δ.

mko1logo_PANO

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down στο κληροδότημα «Μ. Κόκκορη» MIS 365456 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Άξονας Προτεραιότητας 11, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στον χώρο των δύο Σ.Υ.Δ. στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών η 4ηΑυγούστου 2013 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.vlachos@mkoapostoli.gr ή

στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 &ΔέσπωςΣέχου 37, 11743 Αθήνα με την ένδειξη Σ.Υ.Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 2

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος στο τηλ. 213 018 4449

logos_katw_web (2)