ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας ένα Κέντρο Ημέρας Ψυχικής Υγείας, το οποίο χρηματοδοτείται…