ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ 15 ΧΡΟΝΙΩΝ ΨΥΧΙΚΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΘΗΝΑ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού της από 13/10/2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη προσωπικού στο «Οικοτροφείο…