ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΔΑΠ «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» ΛΑΜΙΑ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 5/08/22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο ΚΔΑΠ…

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ «ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» ΛΑΜΙΑ

Μετά το πέρας της διαδικασίας πρόσληψης Προσωπικού της από 9/06/22 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πρόσληψη Προσωπικού στο Κ.Δ.Α.Π…

Παρέμβαση – έκπληξη της Μητροπόλεως Φθιώτιδος και της «Αποστολής» για τα παιδιά της Λαμίας

Φθιώτιδος Συμεών: «Όσα παιδιά δεν πήραν voucher θα εγγράφονται δωρεάν στο ΚΔΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ» Έμπρακτη απάντηση στο τεράστιο πρόβλημα…