ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΔΑΠ "ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β" ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Για τη στελέχωση του Κ.Δ.Α.Π. «Ιερώνυμος Β’» στα Ιωάννινα Ηπείρου, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ καλεί τους υποψήφιους να υποβάλουν αιτήσεις για τη θέση…