ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.162 ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΩΝ ΑΞΙΑΣ 50€ ΣΕ ΟΥΚΡΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – 005/2022

«Προμήθεια, χιλίων εκατό εξήντα δύο (1162) δωροεπιταγών αξίας 50 Ευρώ εκάστης, με σκοπό τη διανομή τους σε Ουκρανούς πρόσφυγες » «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»…