Διανομή Τροφίμων ΚΕΑ-ΤΕΒΑ στη Νέα Χαλκηδόνα

            Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ)…