Φρέσκα τρόφιμα ελληνικής παραγωγής με κάρτα αγορών από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» σε μονογονεϊκές οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

Μονογονεϊκές οικογένειες με την παροχή προπληρωμένης κάρτας προμήθειας φρέσκων τροφίμων στηρίζει η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» συμβάλλοντας στην…