Ανακοίνωση για πρόσφατες επικοινωνίες συνεταιρισμών και αγροτικών επιχειρήσεων σε σχέση με προσπάθειες προσέγγισής τους με σκοπό την επ’ αμοιβή προώθηση των προϊόντων τους.

Με αφορμή πρόσφατες επικοινωνίες επωφελούμενων συνεταιρισμών και αγροτικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την προσέγγισή τους προς…