Διανομή τροφίμων ΚΕΑ-ΤΕΒΑ στη Νέα Χαλκηδόνα

        Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου…