350 Πρωτοχρονιάτικα «δέματα αγάπης» από την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Στην εκπνοή του χρόνου συνεργάτες της Αποστολής συνέχισαν τις διανομές των «δεμάτων αγάπης» σε 350 συνανθρώπους μας στον Κόμβο Αλληλοβοήθειας…