ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 900 ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ (900) ΠΑΚΕΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟΥ,…