ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - PROJECT OFFICER (ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», στο πλαίσιο…