ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 4.350 ΠΑΚΕΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Α' ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 005/2018

  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 005/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   «Προκήρυξη του υπ’ αριθ. 005/2018  συνοπτικού (πρόχειρου) Διαγωνισμού για…