Πολιτιστικές δράσεις στο «Καρέλλειο»

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου, οι επωφελούμενοι και το προσωπικό του «Καρελλείου- Μονάδα Alzheimer» του Φιλανθρωπικού Οργανισμού «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της…