ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - 1 θέση Project Officer

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Η α.μ.κ.ε. ΑΠΟΣΤΟΛΗ στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος παροχής φρέσκων ειδών διατροφής σε ευπαθείς…