ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΟΥΡΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ «ΕΣΤΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μία (1) θέση εργασίας Διερμηνέα Ουρντού, μερικής απασχόλησης, ορισμένου χρόνου.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 03 Μαρτίου 2017 στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή

στο n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή

στο fax:210 9246740 με την ένδειξη «Υπ’ όψιν κ. Κατσιάρα»

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441