ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ PROJECT COORDINATOR

header

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPIEDU PC 1)*

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σε συνεργασία με την UNICEF και τον οργανισμό FINN CHURCH AID στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης σε παιδιά προσφύγων που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων στην Ήπειρο,   προκηρύσσει μια (1) θέση Project Coordinator με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

 

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 20 Οκτωβρίου 2016

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

 

 

*Η Πρόσκληση τελεί υπό την αίρεση της τελικής έγκρισης του προγράμματος εκπαίδευσης