ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) & ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 16/5 και συνολικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  (16.400,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ότι ματαιώνεται η ημερομηνία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών.

Νέα ημερομηνία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών ορίζεται η 29η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα.

 

ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ» – ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Το Τμήμα Προμηθειών της «Αποστολής», αναφορικά με την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 16/5» και έχει καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών την Tετάρτη 24/5 στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής, προβαίνει στην κάτωθι διευκρίνιση  :

Αφορά το Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, Ομάδα Α2: Θαμνοκοπτικό Ρίγανης:

Προβαίνουμε στην διευκρίνιση ότι πρόκειται για:

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ

– Θα επακολουθήσει σχετική διόρθωση στο σώμα της Προκήρυξης, ήτοι στο Παράρτημα Α – Τεχνικές Προδιαγραφές, Ομάδα Α2.

ΑΘΗΝΑ 19/05/2017

Ο Υπεύθυνος Τμήματος Προμηθειών

Θωμάς Βλάχος

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο υλοποίησης του  προγράμματος «Give for Greece IV, Phase 1» προσκαλεί εταιρείες να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια, μεταφορά και παράδοση του γεωργικού εξοπλισμού, προϋπολογισμού, δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (16.400,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο Παράρτημα Α’ του τεύχους της πρόσκλησης.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε κλειστό φάκελο έως και την 24/05/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

με την ένδειξη «Κατάθεση προσφοράς εταιρείας …………………………που αφορά την προμήθεια και παράδοση Γεωργικού Εξοπλισμού»  στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄

Ο Γενικός Διευθυντής

Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ