ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece”, με χρηματοδότηση από τον διεθνή οργανισμό UNICEF, και σε συνεργασία με τον  Φινλανδικό οργανισμό Finn Church Aid, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης που θα χρησιμοποιηθεί για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων του γεωγραφικού διαμερίσματος της Ηπείρου και του αστικού κέντρου της Αθήνας.

Η παρούσα εγκρίθηκε δυνάμει του από 15/12/2016 Δ.Σ. της «Αποστολής».

Αποστολή προσφορών μέχρι την Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00:

  • Στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα,

με την ένδειξη «Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece”»

 

Αναλυτική Προκήρυξη

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος, 2130184449

footer