ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

header_web

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ  ΖΥΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΥΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 (17.800,00€), ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ Φ.Π.Α.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι στο Παράρτημα Α΄ – Τεχνικές προδιαγραφές, παράγραφος 1  «Ζύγιση ζυμαρικών (κους-κους, κριθαράκι), οσπρίων, ρυζιού.

Προαιρετικά: αποξηραμένα φρούτα (αχλάδια, λιαστή τομάτα, βερίκοκα, μήλα), μακριά ταλιατέλα, βότανα».

 

Η παρούσα πρόσκληση εγκρίθηκε δυνάμει της από 24.11.2016 αποφάσεως του  Διοικητικού Συμβουλίου  της «Αποστολής».

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία σε συνεργασία με τον Διεθνή Ανθρωπιστικό Οργανισμό International Orthodox Christian Charities – IOCC, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος, «Πρόγραμμα Αγροτικής Ενίσχυσης 2016» καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την «προμήθεια και παράδοση  ζυγιστικών μηχανημάτων χύμα προϊόντων»

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, στο πρωτόκολλο της «Αποστολής», στην οδό Ήρας αρ. 8& Δέσπως Σέχου αρ. 37, Ν. Κόσμος (πλ. Κυνοσάργους), Αττική, στον τρίτο όροφο του κτιρίου, σε σφραγισμένους φακέλους, το αργότερο μέχρι την 06/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, με την ένδειξη «Προσφορά για την προμήθεια και παράδοση  ζυγιστικών μηχανημάτων χύμα προϊόντων»

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213018449

                   Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Ο Γενικός Διευθυντής

 

Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ