ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (EPIEDU CLEAN)

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Quality play-based learning and non-formal education, enhanced psychosocial wellbeing and positive integration for refugee children aged 3–17 years in Greece” με χρηματοδότηση από με τον διεθνή οργανισμό UNICEF, και σε συνεργασία με τον  Φινλανδικό οργανισμό Finn Church Aid, προκηρύσσει  θέσεις υπεύθυνων καθαριότητας με εξαρτημένη σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 8 Φεβρουαρίου 2017

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Αποστολή βιογραφικών: n.katsiaras@mkoapostoli.gr

footer