ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

header_web

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Ενημερώνουμε τους υποψήφιους συμμετέχοντες στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΠΟΥ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΕ ΤΗΝ 16/5 και συνολικού προϋπολογισμού δεκαέξι χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ  (16.400,00€), χωρίς τον αναλογούντα Φ.Π.Α. ότι ματαιώνεται η ημερομηνία υποβολής και αξιολόγησης των προσφορών.

 

Νέα ημερομηνία υποβολής και αξιολόγησης προσφορών ορίζεται η 29η Μαΐου 2017 ημέρα Δευτέρα.

 

 

ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΥΠΕΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ