ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ «ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΗΘΟΠΟΙΟΥ» – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 009/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 009/2017 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Ανάθεση προμήθειας εξήντα (60) μερίδων έτοιμου φαγητού ημερησίως για επτά (7) μήνες στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το Σπίτι του Ηθοποιού» από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ΄ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών»

Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό προϋπολογισμού 34.500,00€ (χωρίς τον αναλογούντα φ.π.α.), για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας εξήντα  (60) μερίδων έτοιμου φαγητού σε ημερήσια βάση στους ενοίκους του Ιδρύματος με την επωνυμία «Το Σπίτι του Ηθοποιού» που εδρεύει επί της οδού Παναθηναίων 1-5, Αθήνα, για εφτά (7) μήνες.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05.07.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30 στα γραφεία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ‘ΑΠΟΣΤΟΛΗ’, επί της οδού Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, Ν. Κόσμος 11743 Αθήνα, ενώπιον Επιτροπής..

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διεξαγωγή και τους όρους του διαγωνισμού και τη λήψη αντιγράφου της Διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα Γραφεία της Αποστολής, ώρες 10:00 – 12:00 τις εργάσιμες ημέρες και στον τηλεφωνικό αριθμό 2130-184400 (αρμόδιος κος Θωμάς Βλάχος) και στην ιστοσελίδα της Αποστολής www.mkoapostoli.gr

 

Ο Γενικός Διευθυντής
Κωνσταντίνος Δήμτσας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ