ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – 1 ΘΕΣΗ ΓΕΝ. ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, ως φορέας λειτουργίας του Οικοτροφείου 15 Χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική, στο πλαίσιο της Ενταγμένης Πράξης με τίτλο «Δημιουργία 192 επιπλέον θέσεων σε νέα Προστατευόμενα Διαμερίσματα στις περιφέρειες στόχου Σταδιακής Εξόδου» στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013, στον Άξονα Προτεραιότητας 5 και με κωδικό ΟΠΣ 373824, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και με Τελικό Δικαιούχο της Πράξης την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  λειτουργεί ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Κυψέλη. Το Δ.Σ. της Αποστολής, για τη στελέχωση του Π.Δ.  προκηρύσσει:

μια (1) θέση Γενικών Καθηκόντων (πλήρους απασχόλησης),

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Κριτήρια Επιλογής και Λεπτομερής Περιγραφή του Έργου και της Θέσης

 

Αποστολή αιτήσεων έως 21 Οκτωβρίου 2013:

  • στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου, 11743 Αθήνα
  • στην ηλεκτρονική διεύθυνση N.Katsiaras@mkoapostoli.gr ή στο fax:210 9246740 με την ένδειξη ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441

Ώρες επικοινωνίας: 10:00 – 14:00 Δευτέρα – Παρασκευή