ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – PROJECT OFFICER (ΠΑΡΑΤΑΣΗ και ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων στήριξης της ελληνικής κοινωνίας,  προκηρύσσει θέση Project Officer με εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, πεντάμηνης διάρκειας.

 

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών η 15η Οκτωβρίου 2020

Αποστολή Βιογραφικών: d.katsivelaki@mkoapostoli.gr ; n.katsiaras@mkoapostoli.gr