ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Σ.Υ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Εξατομικευμένη παροχή υπηρεσιών Πρόνοιας από τον Φορέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ στην Περιφέρεια Αττικής» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Άξονας Προτεραιότητας 11, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των δύο Σ.Υ.Δ., Προμηθέως 28 & Αγαμέμνωνος στην περιοχή της Άνω Γλυφάδας.

 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αποστολή προσφορών έως 18/06/2014

στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή

στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.vlachos@mkoapostoli.gr με την ένδειξη Σ.Υ.Δ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  EΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος στο τηλ. 213 018 4449

logos_katw__epanad_web