ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΣΠΟΤ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΣΠΟΤ)

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) για άτομα με νοητική υστέρηση ή με σύνδρομο Down στο κληροδότημα «Μ. Κόκκορη» του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, Άξονας Προτεραιότητας 11, καθώς και της ανάπτυξης του Επικοινωνιακού Σχεδίου Ευαισθητοποίησης τους, προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες παραγωγής να καταθέσουν προσφορά  για την παραγωγή τηλεοπτικού υλικού προβολής (σποτ), διάρκειας έως 35’’.

H AΠΟΣΤΟΛΗ θα συνάψει με τον επιτυχόντα ανάδοχο σύμβαση έργου με το προαναφερόμενο αντικείμενο.

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αποστολή δικαιολογητικών α. συνοδευτικό σημείωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος, β. εμπειρία (βιογραφικό – ενδεικτικό δείγμα εργασίας – portfolio), γ. τεχνική και οικονομική προσφορά έως  τις 3 Νοεμβρίου 2013 στην  ηλεκτρονική διεύθυνση t.vlachos@mkoapostoli.gr, ή στην διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 117 43 Αθήνα, υπ’ όψιν κου Θ. Βλάχου.

 Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος 213 018 4400 & 213 018 4449

DT_Logos Kato