ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΕΣΤΙΑ


 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο λειτουργίας του Ξενώνα ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων ΕΣΤΙΑ, προκηρύσσει μια (1) θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού ειδικότητας «Γυμναστής» μερικής απασχόλησης.

 

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

 

Η αποστολή των βιογραφικών θα γίνει έως τις 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση n.katsiaras@mkoapostoli.gr και στο θέμα του μηνύματος θα δηλώνεται με ακρίβεια η αιτούμενη θέση (με την ένδειξη: Για τη θέση ΓΥΜΝΑΣΤΗ ΕΣΤΙΑ 2021).

 

O Ξενώνας ΕΣΤΙΑ εδράζεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.