ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ «ΕΣΤΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

logos Up_web

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο του προγράμματος «Στοίχημα Ζωής ΙΙΙ» του Ετήσιου προγράμματος 2012 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων  καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προσφορές για την κάλυψη των αναγκών τροφοδοσίας των ενοίκων του ξενώνα Εστία στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.

 

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Αποστολή προσφορών έως 20/09/2013

– στην ταχυδρομική διεύθυνση Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή

– στην ηλεκτρονική διεύθυνση t.vlachos@mkoapostoli.gr ή

– στο fax: 210 9246740 με την ένδειξη ΕΣΤΙΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Θωμάς Βλάχος στο τηλ. 213 018 4449