ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Λειτουργία Ολοκληρωμένης Μονάδας Αντιμετώπισης Νόσου Alzheimer και Συναφών Παθήσεων» MIS 349790 του Ε. Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», Εδραίωση της Μεταρρύθμισης στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Άξονας Προτεραιότητας 14, της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις εργασίας με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης:

Επιστημονικό προσωπικό
1 Νοσηλευτής
1 Νευροψυχολόγος
1 Εργοθεραπευτής

Βοηθητικό Προσωπικό
1 Βοηθητικό Προσωπικό

Αναλυτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η Ολοκληρωμένη Μονάδα Alzheimer και Συναφών Παθήσεων λειτουργεί στο Χαλάνδρι Αττικής

Αποστολή βιογραφικών έως 10 Νοεμβρίου 2013
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Νικόλαος Κατσιάρας: 213 018 4441
Αποστολή βιογραφικών: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, 11743 Αθήνα ή n.katsiaras@mkoapostoli.gr ή fax:210 9246740

DT_Logos Kato