ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ, αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, λειτουργεί το «Οικοτροφείο 15 χρόνιων Ψυχικά Ασθενών στην Αττική» το οποίο χρηματοδοτείται από τον τακτικό προϋπολογισμό. 

Για την στελέχωση του προσωπικού του Οικοτροφείου, η ΑΠΟΣΤΟΛΗ προκηρύσσει μία (1) θέση ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ή ΕΠΙΣΚΕΤΗ ΥΓΕΙΑΣ με σύμβαση εργασίας αορίστου  χρόνου πλήρους απασχόλησης. 

 

Αναλυτική Πρόσκληση 

 

Αποστολή βιογραφικών έως τις 07 Ιανουαρίου 2024 στην ιστοσελίδα https://www.mkoapostoli.com/προσκληση-εκδηλωσησ-ενδιαφεροντοσ-γ-149.

Αναλυτική Πρόσκληση

Ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Αίτηση Συμμετοχής

Ανεβάστε το βιογραφικό σας (μορφή PDF ή Microsoft Word, μέγιστο μέγεθος 4ΜΒ)