Προγράμματα

Με εντατικούς ρυθμούς, καθημερινά, ο φιλανθρωπικός οργανισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» υλοποιεί ανθρωπιστικές δράσεις με στόχο τη συμπαράσταση και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής σε δοκιμαζόμενους πληθυσμούς.

Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, μετανάστες, άνθρωποι ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρησκεύματος βρίσκουν στήριγμα μέσα από τις δράσεις της «Αποστολής».